Vitajte na mojom blogu!

na ktorom vás budem sprevádzať svetom záhad a nadprirodzena.
Navštívime spolu hrdinov z mytológie,
potešia nás výtvory ľudskej fantázie,
prenesieme sa v čase, aby sme nazreli na našu históriu,
ukrývajúcu v sebe nádych tajomna,
a nezabudneme ani na náš súčasný reálny svet
a pozrieme sa naň očami ľudí,
ktorí majú pre nás, obyčajných smrteľníkov, nadprirodzené,
pre nich celkom prirodzené schopnosti.
Ba i veda si príde na svoje.

Nata Sabová

UPOZORNENIE! Tento blog rozhodne NIE JE URČENÝ PRE DETI! Keďže história, týkajúca sa tém, o ktorých píšem, často obsahuje aj opisy, ktoré sú až brutálneho charakteru, jeho čítanie odporúčam až osobám starším ako 15 rokov (či dokonca od 18).

Doplnkový slovník

14. března 2012 v 8:30

Doplňujúce informácie k niektorým slovám, ktoré sa nachádzajú v textoch

B

bard

bula
- ľudový umelec, básnik a spevák, ktorý sa venuje predovšetkým tvorbe epickej a historickej. Ale v keltskej spoločnosti to bol vysoko vzdelaný človek v oblasti rétoriky, lingvistiky, umenia a mytológie. Viac to bol kňaz než zabávač.
Bardovia boli veľmi vážení. V čase vojen mohli voľne prechádzať medzi kráľovstvami a nikto ich nesmel zastaviť.
Stať sa bardom si vyžadovalo 12 rokov vzdelávania, pričom mal žiak presne stanovené, koľko veršov musí vytvoriť, koľko sa naučiť naspamäť. Musel prejsť aj rôznymi skúškami: úplná samota, pôst, znehybnenie tela na niekoľko hodín...
Ich melódie mali priam zázračný účinok, vedeli upokojiť, uzdravovať, ale i vyburcovať.
- pápežská latinská listina na pergamene o nejakej významnej záležitosti, ktorá má na jednej strane vytlačené meno úradujúceho pápeža a na druhej strane obrazy Petra a Pavla. Ide o krátke výnosy, ktoré sa zväčša nazývajú podľa prvých slov v texte.

C

Ceredigion- kraj v Západnom Walese (viď. waleský)

Č

čertove znamienka

- alias znaky čarodejníctva - boli to znamienka na koži v tvare postavy, ropušej stopy, zajaca, pavúka, škriatka alebo plcha, ktorými diabol označoval svojich prívržencov. Boli to materské znamienka, jazvy alebo tetovanie, ktoré po vpichnutí do nich nekrvácali. U mužov sa nachádzali pod pazuchami, na perách, ramenách alebo v análnom otvore. U žien sa našli zvyčajne na prsiach alebo skrytá v ochlpení ohanbia. V dôsledku toho podozrivé čarodejnice verejne vyzliekali a holili im telá.

D

dormitórium- spoločná spálňa mníchov

E

enochiánska mágia
- mágia, ktorú zostavili známi alchymisti 16. storočia Edward Kelley a John Dee. Vychádza z hierarchie anjelov a ich jazyka logaeth. Anjelské zjavenia nadiktovali Kelleymu počas tranzu niekoľko tabuliek plných písmen s pokynmi, ako ich použiť k odvodeniu mien všetkých možných anjelských zjavení, ktoré oplývajú mocou rôzneho zamerania a rozsahu. Kelley a Dee priradili každému písmenu číslo tak, aby slovo s určitou číselnou hodnotou bolo pripojené k inému slovu s takou istou číselnou hodnotou. Podľa toho mohli byť všetkým typom dobrých duchov zadávané úlohy, ktoré potom menom čarodejníka plnili. Enochiánsku mágiu doposiaľ prevádzajú mnohí ľudia po celom svete, avšak bez možnosti overenia si výsledkov.

M

moly
- bylina, ktorú môže smrteľník len ťažko získať. Zeus ju sám vytrhol zo zeme a poslal po svojom poslovi Perseovi Odysseovi, aby ho ochránila. Bola spoľahlivým protijedom na všetky čary. Koreň mala vraj čierny a kvet biely alebo žltý.

N

nymfa
- vodná, lesná alebo horská bohyňa alebo polobohyňa
Nymfy boli krásne a venovali sa spevu, tancu, zábave. Zvyčajne boli panny, mnohé však mali svojich potomkov s bohmi alebo ľuďmi, všetky nesmrteľné. K ľuďom ako takým boli prívetivé, ale mladí krásni muži sa pred nimi museli mať na pozore, lebo mohli pri nich prísť k nehode, dokonca k smrti.
Starí Gréci a Rimania im prinášali obete a stavali oltáre a svätyne. Veľmi si ich vážili.
Druhy nymf:
Najády - sladkovodné nymfy v jazerách, riekach, potokoch, pri prameňoch...
Oready - horské nymfy
Dryády - jaskynné nymfy alebo nymfy v hájikoch či jednotlivých stromov
Néreidky (Néreovny) - morské nymfy
Ókeanidy (Ókeanovny) - nymfy vnútorných morí

T

taoizmus
- filozoficko-náboženský smer, ktorý je založený na filozofii, že všetky živé i neživé veci sú prejavom tej istej skutočnosti - cesty (Tao). Hovorí o tom, ako môže človek žiť v harmónii a rovnováhe s prírodou.

Z

- je to jeden z mnohých predmetov, ktoré John Dee používal pre svoj okultistický výskum. Je vyrobené z vysoko lešteného obsidiánu (tzv. sopečného skla). Takéto predmety priniesol z Mexika do Európy v rokoch 1527-1530 španielsky kolonizátor Hernán Cortés. Mexickí kňazi obsidiánové zrkadlá a gule používali na veštenie a vyvolávanie vízií.

W

waleský
- Wales - Walesčania - keltský národ pochádzajúci z Walesu (teraz časť Spojeného kráľovstva)
Ak v textoch narazáte na slovo, ku ktorému by ste potrebovali bližšie upresnenie alebo komentár a nenašli ste ho v tomto slovníku, napíšte mi ho a ja ho sem pridám. Usmívající se
 

Encyklopédia súčasných slovenských autorov