Vitajte na mojom blogu!

na ktorom vás budem sprevádzať svetom záhad a nadprirodzena.
Navštívime spolu hrdinov z mytológie,
potešia nás výtvory ľudskej fantázie,
prenesieme sa v čase, aby sme nazreli na našu históriu,
ukrývajúcu v sebe nádych tajomna,
a nezabudneme ani na náš súčasný reálny svet
a pozrieme sa naň očami ľudí,
ktorí majú pre nás, obyčajných smrteľníkov, nadprirodzené,
pre nich celkom prirodzené schopnosti.
Ba i veda si príde na svoje.

Nata Sabová

UPOZORNENIE! Tento blog rozhodne NIE JE URČENÝ PRE DETI! Keďže história, týkajúca sa tém, o ktorých píšem, často obsahuje aj opisy, ktoré sú až brutálneho charakteru, jeho čítanie odporúčam až osobám starším ako 15 rokov (či dokonca od 18).

Mágia – jej formy a kategórie

7. března 2012 v 14:23
Mágia súčasťou bežného života a náboženstiev v histórii.
Čo je to mágia?
Formy mágie: zaklínadlá, gestá, rekvizity a nástroje, rituály
Kategórie mágie: premena, privolávanie, vyvolávanie, manipulácia a veštenie

Mágia nie je len výmyslom fantazy románov, rozprávok, mytológie... Ľudia ju bežne praktizovali dávno predtým, než vznikli jednotlivé náboženstvá. Ale aj po ich vzniku bola súčasťou náboženských a mytologických systémov v mnohých stredovekých ríšach. Verilo sa, že stojí nad vedou, a pomocou rôznych magických rituálov a formúl sa liečilo, vyberali sa vhodné miesta na založenie miest, postavenie hradov, zabezpečovala sa dobrá úroda, plodnosť, bohatstvo, výhra v boji... a celkovo zasahovala do života.
Bohužiaľ, rozširovaním náboženstiev, ako sú kresťanstvo, islam a judaizmus, náboženstvá, ktoré mali v sebe i mágiu, boli čoraz viac zaznávané, zo začiatku zosmiešňované, no postupne došlo až k tomu, že boli zakázané, pretože vraj pochádzajú od diabla, a prevádzanie akýchkoľvek magických rituálov sa trestalo.
(Tejto téme sa bližšie venujem osobitne v rubrike Čarodejnécke procesy)
Čo vlastne mágia je?
Mágia je srdcom čarodejníkovej moci. Prejavuje sa rôznymi spôsobmi a pochádza z rôznych prameňov (napr. mágia Agape, hrdinky románu Ochrankyňa, pochádza z energie stromov).
Je to umenie spôsobiť, že sa veci udejú i bez bežných spôsobov, ktoré by inak bolo nutné použiť, skracuje bežné cesty, ktoré musia prejsť od jedného javu k druhému.
Napr. na to, aby sme sa dostali z jedného konca miestnosti na druhý, treba vykonať isté činnosti, treba tam prejsť peši alebo sa previezť pomocou nejakého prostriedku. Pri skutočnej mágii sa čarodejník ocitne na inom mieste v zlomku sekundy len silou myšlienky.
Mágia je teda spôsobovanie javov silami, pochádzajúcimi zo samotnej mysle, nie pomocou techniky alebo kúzelníckych trikov.

FORMY MÁGIE

Mágia sa prevádza rôznymi spôsobmi, z nich najzvyčajnejšie sú zaklínadlá, často sprevádzané gestami. K čarovaniu môžu byť tiež použité rôzne rekvizity a nástroje. Niektoré kúzla si vyžadujú prevedenie rituálu.
ZAKLÍNADLÁ
Zaklínadlo je súbor hovorených alebo písaných slov, viet, príkazov či naoko nezmyselných hatlanín, ktoré otvárajú cestu magickej sile. Používa sa naň rodný jazyk čarodejníka, cudzí jazyk, dávno zabudnutý jazyk alebo tajný jazyk. Môže byť vyslovené nahlas alebo len v mysli.
Čo do rozsahu dĺžky rozlišujeme veľmi krátke jednoslabičné zaklínadlá až po také, že ich vyrieknutie trvá i celé dni.
GESTÁ
Gestá môžu byť použité popri zaklínadle, ale niekedy stačí i gesto samotné. Umožňujú čarodejníkom uskutočniť ich harmonické prepojenie s kúzlom, ktoré práve prevádzajú.
Podľa zložitosti rozlišujeme jednoduché, sotva postrehnuteľné gestá, až po gestá zdĺhavé a veľmi zložité.
ČARODEJNÍCKE REKVIZITY A NÁSTROJE
Mnohí čarodejníci, aby zaklínadlo rýchlejšie a lepšie pôsobilo, pomáhajú si pri čarovaní malou čarodejníckou paličkou alebo vysokou palicou.
Palička nebýva dlhšia než je veľkosť čarodejníkovho predlaktia po končeky prstov a býva z rôznych materiálov, z dreva, kosti, kovu... Niekedy býva zdobená magickými vzormi alebo aj drahokamom či malou krištáľovou guľou. Prechádza ňou čarodejníkova moc do okolitého sveta a umožňuje čarodejníkovi lepšie zacieliť na miesto určenia mágie.
Palice bývajú hrubé asi ako zápästie a najčastejšie siahajú čarodejníkovi do výšky hlavy. Bývajú z dreva a niekedy majú zdobené alebo vyrezávané hlavice.
Medzi ďalšie čarodejnícke rekvizity a nástroje patria: špeciálne oblečenie, kotly, sviečky, oheň, nôž, dýka, oltár, konkrétne miesto alebo miestnosť, bylinky, špeciálne substancie, zvončeky... ale i pomocníci alebo dokonca obete.
Na špeciálne oblečenie si potrpia predovšetkým čarodejníci - ritualisti. Často nosia dlhé habity a špicaté klobúky, na ktorých sú vyšité magické symboly (tzv. runy). Typické farby oblečenia sú čierna, polnočná modrá, zlatá, strieborná a tmavozelená. Iní čarodejníci sa obliekajú do obyčajných vlnených alebo vrecovinových habitov a namiesto špicatého klobúka majú starý obnosený klobúk alebo len kapucňu. Sú to väčšinou čarodejníci zaklínači alebo kúzelníci, ktorí sa zamiešajú medzi ľudí a vyzerajú ako celkom obyčajní tuláci.
Kotol nie je obyčajný hrniec, je to nádoba premeny. Najčastejšie sa v ňom varia čarovné nápoje, ale môžu byť aj nástrojom znovuzrodenia, zdvojenia vecí, tzv. bezodné kotly...
Sviečky, žeravé uhlíky, vatry tvoria bránu medzi svetom ľudí a svetom duchov.
Pomocou zvončekov sa vyznačujú hranice a lepšie sa prejavuje moc.
Niektoré špeciálne rekvizity sa spájajú s jednotlivými živlami: meč, kalichy, poháre a grály, pečate a paličky
Meč predstavuje element vzduchu. Je spojený s vedomosťami, logickým myslením, ale i chladom. Používa sa na skrotenie duchov a vyvolanie duševných schopností a vedomostí. Bývajú zdobené drahokamami, krištáľmi, na čepeli mávajú vyryté magické znaky.
Kalichy, poháre, grály predstavujú element vody. Spájajú sa s emóciami, citmi, psychickými schopnosťami, ovplyvňovaním, premenou a láskou. Slúžia i k nahliadnutiu na iné miesta, časy a pod. Bývajú z hliny, keramiky, dreva, zlata, striebra alebo krištáľu.
Pečate (tzv. cejchy) predstavujú element zeme. Sú to rôzne mystické vzory, ktoré bývajú vyryté v kameni, vosku, na pergamene, podlahe, stenách, stole... Čarodejník sa nimi uzamkne pred okolitým svetom a násobí tak moc rituálu. Najznámejšou pečaťou je dvojitý kruh nakreslený kriedou na podlahe.
Element ohňa predstavujú čarodejnícke paličky, ktoré sú už popísané vyššie.
RITUÁLY
Rituál je typ mágie, ktorý si vyžaduje jeden alebo viac nástrojov a väčšinou aj zaklínadlá. Najčastejšie trvajú jednu-dve hodiny, no sú i také, ktoré prebehnú behom krátkej chvíľky alebo naopak trvajú celé mesiace. Zvyčajne sa konajú na zvláštnych alebo magických miestach, napr. uprostred lesnej čistinky, v chráme, na osamelom kopci...

KATEGÓRIE MÁGIE

Prevažnú väčšinu magických efektov môžeme zaradiť do jednej z piatich kategórií: premena, privolávanie, vyvolávanie, manipulácia a veštenie
PREMENA
Premena je transformácia jednej veci alebo živej bytosti na druhú či aspoň ich čiastočná zmena.
Patrí sem napr. premena olova na zlato, človeka na zviera, vzatie na seba podoby a hlasu niekoho iného...
PRIVOLÁVANIE
Privolávanie je proces, kedy je niečo privolané zo vzdialeného miesta alebo vytvorené iba zo vzduchu.
Patrí sem napr. privolanie sluhu či iného stvorenia z inej dimenzie, vrhanie ohnivých gúľ, zahalenie sa do ilúzie...
VYVOLÁVANIE
Vyvolávanie je manipulácia s citmi, emóciami a inými nehmotnými vecami.
Patria sem napr. formulky lásky, schopnosť prinútiť ľudí, aby sa vyhýbali určitým miestam, zoslanie nešťastia na iných...
MANIPULÁCIA
Ide o manipuláciu s fyzikálnymi vlastnosťami, ako sú miesto, čas, rýchlosť, hmotnosť, veľkosť, zdravie...
VEŠTENIE
Pod pojmom veštenie sa ukrývajú kúzla, pomocou ktorých sa dá nazerať na iné miesta alebo časy, a tiež kúzla, ktoré sa zameriavajú na hľadanie odpovedí.
Patrí sem napr. predpovedanie budúcnosti, odhaľovanie osoby, ktorá posledná držala nejaký predmet, odhaľovanie niekoho minulosti, sledovanie vzdialených miest...
Ďalšie súvisiace články s touto témou nájdete v rubrike...
 

Encyklopédia súčasných slovenských autorov