Vitajte na mojom blogu!

na ktorom vás budem sprevádzať svetom záhad a nadprirodzena.
Navštívime spolu hrdinov z mytológie,
potešia nás výtvory ľudskej fantázie,
prenesieme sa v čase, aby sme nazreli na našu históriu,
ukrývajúcu v sebe nádych tajomna,
a nezabudneme ani na náš súčasný reálny svet
a pozrieme sa naň očami ľudí,
ktorí majú pre nás, obyčajných smrteľníkov, nadprirodzené,
pre nich celkom prirodzené schopnosti.
Ba i veda si príde na svoje.

Nata Sabová

UPOZORNENIE! Tento blog rozhodne NIE JE URČENÝ PRE DETI! Keďže história, týkajúca sa tém, o ktorých píšem, často obsahuje aj opisy, ktoré sú až brutálneho charakteru, jeho čítanie odporúčam až osobám starším ako 15 rokov (či dokonca od 18).

Typy čarodejníkov

14. března 2012 v 8:51
Základné rozdelenie: čarodejník (wizard), čarodejnica (warlock), šaman, mystik, poloboh a okultista
Rozdelenie podľa formy, akou čarodejníci prevádzajú svoju magickú moc: kúzelníci (sorcerer) a ritualisti
Rozdelenie podľa oblasti, na ktorú sa čarodejníci špecializujú: nekromancieri, alchymisti, démonológovia, elementalisti a mágovia

Čarodejníci sú vari najznámejšie bytosti, s ktorými sa stretávame vo svete mystery a fantazy. Vystupujú nielen v ríši fantázie, ale aj v súčasnom románovom či filmovom prostredí, vo vedecko-fantastickej literatúre a filmoch, v mytológii, rozprávkach, ale i v skutočnej histórii.
Myslieť si, že všetci čarodejníci sú rovnakí, by bolo viac než naivné. Rovnako, ako ľudia sa odlišujú typovo alebo svojím spôsobom života, tak sa odlišujú formou mágie a jej zameraním aj čarodejníci.
Pohovorme si teda o jednotlivých známych typoch čarodejníkov.
Musím však vopred upozorniť, že v niektorých prípadoch nemá slovenčina presné ekvivalenty pomenovania, často rozdielne typy čarodejníkov prekladá rovnako, preto na upresnenie uvádzam v zátvorke aj výrazy v angličtine, ktorá tieto odtiene odlišuje.
Základné rozdelenie: čarodejník (wizard), čarodejnica (warlock), šaman, mystik, poloboh a okultista

ČARODEJNÍK

(wizard - zo slova wise = múdry)

Klasickí čarodejníci sú väčšinou muži, no môžu to byť aj ženy. Majú zvláštne schopnosti a oplývajú tajomnými silami. Zariekavajú a čarujú iba pomocou myšlienok, slov alebo mávnutím rukou či čarodejnou rekvizitou, ako je malá čarodejnícka palička alebo vysoká palica. Prevádzajú tiež rôzne rituály, ktoré majú skrytý význam. Ovládajú a ovplyvňujú sily sveta: vietor, oheň, počasie, vodu... Často žijú osamote niekde v ústraní.
Čarodejníci sa zvyčajne so svojimi schopnosťami už narodia, hoci o nich nemusia vedieť, až kým sa samy neprejavia. Ale aby sa mohli stať skutočnými pánmi mágie a čarov, vyžaduje si to roky a roky úsilia, pevnú vôľu, vieru a inteligenciu. Preto sú tí najlepší čarodejníci väčšinou starí, aj keď to nemusí byť pravidlom.

ČARODEJNICA

(warlock)
Všeobecný názor je, že čarodejnica je len ženská podoba rovnakej bytosti ako klasický čarodejník, ale nie je to celkom tak. Odlišujú sa prístupom k mágii i životom, ktorý vedú. Čarodejnice sú prevažne ženy, ale objavujú sa medzi nimi i muži. Pracujú najmä s prírodnými silami a duchmi zeme, ktorých povolávajú a následne ovládajú. Vykonávajú dlhé rituály, ktoré mávajú zväčša viac účastníkov.
Čarodejnice vedia prezradiť budúcnosť, donútiť inú osobu, aby sa do niekoho zamilovala, lietať na metle... Veľa čarov musia prevádzať v určitom konkrétnom čase (napr. za splnu mesiaca, v piatok o polnoci), na určitom konkrétnom mieste (v posvätnom háji za úsvitu) či za istých konkrétnych okolností (v nahote tancujúc okolo ohňa...).

ŠAMAN

Šamani pracujú sami, často pre nejakú dedinu alebo kmeň. Ich sila spočíva v schopnosti dostať sa do ríše duchov, je veľmi podobná astrálnej projekcii. Pri prvom kontakte s duchmi sú šamani osvojení jedným z mnohých mocných duchov, tzv. totemov. Väčšinou ich predstavuje určitý druh zvieraťa, pre ktoré sú typické isté vlastnosti. Napr. medveď je silný a pokojný, havran šikovný, pavúk múdry a trpezlivý...
Totem je ochrancom, sprievodcom i učiteľom šamana a jeho kmeňa. Jeho prostredníctvom môže šaman čítať budúcnosť, vyliečiť choroby, poradiť lovcom, kde nájsť dostatok lovnej zveri, poradiť náčelníkovi v dôležitých veciach...

MYSTIK

Mystikovia získavajú magické sily pomocou náročných a nebezpečných fyzických a duševných cvičení a môže trvať roky, kým sa to naučia. Vedia ovládať svoje telo a majú rôzne nadprirodzené schopnosti, no málokedy môžu ovládať iných tvorov.
Medzi zvyčajné schopnosti patria: spomalenie starnutia, zastavenie choroby, odolávanie jedom, spevnenie tela tak, aby bolo odolné rôznym zbraniam, schopnosť preraziť kameň, zadržať dych aj na niekoľko dní, nadobudnúť nevídanú rýchlosť, zdolať nemožný terén... Ide však o nebezpečné triky, nie o skutočné magické sily.
K mystikom patria i legendárni čínski mnísi chrámu Šaolin.

POLOBOH

Polobohovia sa zrodili ako výsledok milostného spojenia boha so smrteľníkom alebo ako časti väčšieho boha vloženého do ľudskej podoby. Ich nadprirodzené schopnosti sú prirodzeným dôsledkom ich božskej krvi, tiež nemajú s mágiou nič spoločné.

OKULTISTA

Okultisti sú normálni ľudia, ktorí používajú zaklínadlá a rituály, ktorými chcú napr. privolať šťastie alebo niečiu náklonnosť... Okultizmus existuje v mnohých podobách a mnohí ľudia sa k nemu obracajú vždy, keď chcú vyriešiť svoje problémy.
Čarodejníkov tiež môžeme odlišovať aj podľa toho, akou formou prevádzajú svoju magickú moc. Z tohto hľadiska poznáme čarodejníkov-kúzelníkov (sorcerer) a čarodejníkov-ritualistov.

KÚZELNÍK

(sorcerer)
Kúzelníci používajú svoju silu takmer spontánne, bez rituálov, a takmer sa obídu bez zaklínadiel a gest. Ich čary sú mocné, veľkolepé a prichádzajú naraz, nie postupne. Sú veľmi dobrí v privolávaní a manipulácii. Navonok pôsobia ako bežní ľudia, nepotrebujú sa obklopovať čarodejníckou parádou.

RITUALISTA

Ritualisti sú opakom kúzelníkov. Radi nosia dlhý plášť, vysoký špicatý klobúk, majú čarodejnícke paličky a na každé kúzlo vynaložia istý čas a energiu. Ich sila sa prejavuje postupne. Sú zvlášť dobrí vo vyvolávaní a veštení.
Ďalšie hľadisko, podľa ktorého môžeme čarodejníkov odlišovať, je ich oblasť, na ktorú sa špecializujú, tzv. doména. Podľa tohto triedenia poznáme: nekromancierov, alchymistov, démonológov, elementalistov a mágov

NEKROMANT

Nekromancieri sa špecializujú na mŕtvych. Vytvárajú zombie, kostlivcov a iné neživé bytosti, rozprávajú sa s duchmi, čítajú minulosť, predpovedajú budúcnosť, ničia veci i zabíjajú ľudí.

ALCHYMISTA

Alchymisti transformujú, t.j. premieňajú jednu vec na druhú, pracujú s istým vybavením a rituálmi. Už tradične sa snažia premeniť olovo na zlato alebo vyrobiť elixír večného života. Pracujú v laboratóriách, ktoré majú vybavené pracovnými stolmi, alchymistickým vybavením so skúmavkami, trubičkami, krivuľami, kadidlami, horákmi...

DÉMONOLÓG

Démonológovia povolávajú a ovládajú démonov a iné mocné bytosti, ktoré potom za nich vykonávajú rôzne magické veci.

ELEMENTALISTA

Elementalisti ovládajú jednu alebo viac fyzikálnych substancií a manipulujú nimi. Často to bývajú klasické živly: vzduch, oheň, voda a zem, ale i drevo, kamene, kov...
Môžu napr. privolať dážď, rozostúpiť vodnú hladinu, zdvihnúť vietor...

MÁG

Mágovia sa zaujímajú o vesmír ako celok. Ich kúzla sú abstraktné a ťažko pochopiteľné, často súvisia s inou mágiou alebo rovnováhou medzi dobrom a zlom sveta. Nezaoberajú sa všednými záležitosťami.
Ďalšie súvisiace články s touto témou nájdete v rubrike...
 

Encyklopédia súčasných slovenských autorov